بایگانی ماهیانه: شهریور ۱۳۹۵

رو سنگ قبرم بنویسید

وعده آمدن مده، غصه هجر، بس مرا بر سر آن فزون مکن غصه‌ی انتظار را جامی

منتشرشده در دسته‌بندی نشده | ۲ دیدگاه