آرشیو برای ماه : August, 2012

جواب بی‌سند

نوشته شده در قسمت : Uncategorized توسط : piaderou

از نظر فکر خیلی درگیر جیش و کیفیت ادرار کردن است. دیروز از من پرسید : دودول نداری با چی جیش می‌کنی؟

گفتم زن‌ها دودول ندارند. خیلی توضیح دادم و نشون دادم. متقاعد شد یا نشد ولی آخرش برای فهم بهتر پرسید

“کیا دودول ندارند؟”

یک لیست از دوربریها که دودول ندارند بهش دادم. ولی الان خیلی فکرم ناراحته که نکنه بی‌سند حرف زده باشم. می‌خوام به بچه‌ها ایمیل بزنم بگم داشتن و نداشتش را برام تایید کنند.  از ظاهر نباید قضاوت کرد